Grzegorz Żuk
Managing Director


     tel. +48 (67) 250 05 75
            +48 (67) 258 39 97
            +48 (67) 387 14 13
     fax +48 (67) 258 38 79

mobile: +48 607 652 970
www.grzegorz-zuk.pl
e-mail: grzegorz_zuk@pro.onet.pl

Polityka prywatności firmy
 
Handel, usługi finansowe
Usługi finansowe:
 • Pośrednictwo finansowe i pieniężne
 • pośrednictwo finansowe w zakresie zakupu i sprzedaży środków
       dewizowych
 • Kantor wymiany walut

  Handel zagraniczny, pośrednictwo handlowe, skup i sprzedaż:

 • dzieł sztuki
 • złota, kamieni szlachetnych
 • papierów wartościowych

  Świadczenie usług polegających na organizowaniu licytacji

 •